Meer dan 400 ingezonden foto’s heb ik op 24 september 2014 ter beoordeling voorgelegd gekregen. Ik was positief 

verrast door het algemene niveau van de inzendingen.
Het was niet eenvoudig om de kwalitatief goede foto’s terug te brengen tot een selectie van 96 beelden die de op de
expositie getoond worden. Dit betekent dat er bij de uiteindelijk niet geselecteerde beelden ook foto’s zitten die
absoluut kwaliteit bevatten.
Ik heb gekozen voor beelden die een eigenzinnige, verrassende benadering van het gekozen onderwerp tonen. Met
name heb ik gelet op de relatie tussen het gekozen onderwerp en de beeldtaal die de fotograaf hanteert. Ook klassieke
onderwerpen als portret, dier of landschap kunnen in een beeld nog steeds verrassen, ontroeren en tot nadenken
stemmen door de wijze waarop de fotograaf de beeldelementen hanteert.
Ik heb gekozen voor beelden die sterk communiceren met de beschouwer d.m.v. consequente beeldende keuzes:
Kleur of zwart wit, standpunt en compositie, mat of glanzend afgedrukt (een afgedrukte foto is immers ook een
materieel object), bewogen of juist stil, het moment of juist de duur, veel licht of juist schaduwrijk. De keuzes en
samenhang tussen deze elementen dienen tezamen binnen één foto een beeldtaal te vormen die overtuigt,
zeggingskracht heeft, meer is dan de te verwoorden som van de beeldelementen.
Het beeld begint waar het woord ophoudt.

Grofweg is er bij de inzendingen een rubricering mogelijk in beelden die of verhalend (narratief), of registrerend
(documentair) of artificieel/formalistisch/abstraherend zijn.
Enscenering en het pure vangen van het moment waren als werkwijze gelijkwaardig vertegenwoordigd. Opvallend was
het grote aantal inzendingen met het landschap als onderwerp. Veel inhoudelijk interessante beelden hadden de relatie
tussen mens en omgeving als onderwerp. Er zijn ook een flink aantal foto’s met dieren als onderwerp ingeleverd, vaak
macro-opnames. Veel ervan bleven steken in het registreren van de schoonheid, er gebeurde niets extra’s.
Hoewel ik schilder ben en dus niet let op technische aspecten van de fotografie viel het me achteraf toch op dat ik
veel computer-gemanipuleerde foto’s niet geselecteerd heb. Vaak levert ingrijpende digitale bewerking gekunstelde
beelden op. Het worden foto’s die schilderij willen zijn of beelden die collageachtige, artificiële droomwerelden willen
suggereren. Dit soort beelden zijn zelden overtuigend. Uitzonderingen op deze algemene stelling zijn er zeker en die
zijn ook op de expositie te zien. (bij professionele fotografen waarvan ik foto’s op beurzen zie hangen is dit de laatste
tijd zelfs een opvallend veelvoorkomende manier van werken, zeer arbeidsintensief om tot hoog niveau te komen)
Ik wil ook bepleiten dat eenieder die meedoet aan een competitie als deze zich bewust is van het belang van een goede
presentatie. Slecht opgeplakte en scheef in het passe-partout geplaatste beelden vallen meteen af (tenzij dit een
inhoudelijke functionaliteit zou hebben). Je verlangt als maker aandacht van de beschouwer. Die verdien je alleen als de
randvoorwaarden daarvoor kloppen. Een goed beeld kun je alleen genieten en op het juiste niveau ervaren als aan de
randvoorwaarde van een perfecte presentatie is voldaan.

 

Eervolle vermeldingen:

LF14 ev rs1 LF14 ev rs2
 Rudy Stevens:
2 Zwart wit foto’s waarbij een affiche dominant de compositie bepaalt. 

De ene foto toont afbeeldingen van modellen die de schone schijn tonen, de wenswereld. Daarnaast staat een mens 
van vlees en bloed.. De attributen (bril, tas) die ze draagt zijn dezelfde als op het affiche. Fictie versus realiteit in één 
compositie. De andere foto is humoristisch door het versterken of betekenis geven via de beeltenis van het varken en 
het karakter van het lijf en houding van de passerende man. Scherpe waarneming, interessante onderwerpkeuze, 
humoristisch en verrassend.

 

LF14 1776005 2k Joost van Ingen: 
Een monumentaal landschap met contrast tussen cultuur en natuur het meest puur in de vorm 
getoond.
Goed gekozen laag standpunt. Rijk beeld prachtig toonwaardecontrast en goed afgedrukt.

 

LF14 ev dp LF14 ev sd

 

Diana Putters (foto links) en J.G Driessen foto rechts):
2 Foto’s van meisjes in een lichte kleding. Een lofzang op het vangen van het moment,
vraagoproepend. Perfect afgedrukt. Het zijn sterk romantiserende filmische beelden met een suggestieve
zeggingskracht waar mijn blik tijdens de selectie telkens weer naar afdwaalde.

 

LF14 ev willemhalbach 1702049 3 Willem Halbach: 
Een sobere foto van een plein, dat is echter niet het onderwerp. We kijken naar een moment als 

onderwerp 
2 Voetgangers en een fietser gaan elkaar kruisen, of zullen ze elkaar raken? 
Gaan ze stoppen, schrikken ze juist op uit hun eigen gedachten en af te leggen spoor? 
Dit beeld is subtiel theatraal, roept de vraag op wat dadelijk komen gaat. 
Er is geen horizon, alleen het patroon van de architectonische lijnen op het plein. Prachtige minimalistische compositie 
met maximale zeggingskracht. 

 

Geert Noij: 
Een limousine past net in het beeld. De strengheid van horizontalen en verticalen van de architectonische 

achtergrond wordt doorbroken door de barokke ornamenten op de gevel en het gebaar van het ventje wat patserig uit 
de auto hangt. Vervreemdende en humoristische foto. Spannende en verrassende compositie.
LF14 ev gn

 

 

 

De drie  prijswinnaars 

LF14 lf14 3 3e Prijs: Diana Putters.
Suggestie. De onscherpte, de beweging , de keuze voor zwart/wit afdruk en clair-obscur licht/donker werking in de foto 
haalt alle overbodige anekdotische details uit de werkelijkheid weg. Spannende kadrering. Wat overblijft is een 
filmische benadering van landschap waarbij nabijheid en verte een spel aangaan met de beschouwer. Prachtig mat 
afgedrukt. Je blijft kijken. Geweldig goede foto.

2e Prijs: Ton van der Mark
Een interieur wat verrast en blijft boeien door de weerspiegeling van de man in de spiegel rechts in het beeld. De stilte
en leegte van de plek wordt doorbroken door dit mensbeeld zonder dat dit het beeld domineert De nadruk op het
kwalitatieve kleurcontrast bepaalt de sfeer van de foto. Alleen rood is intens, de overige kleuren zijn gedempt/vergrijsd.
Een subtiel, precies, esthetisch, verhalend en vervreemdend beeld.

 

 LF14 lf14 2
LF14 lf14chrit

1e Prijs : Geert Noij

Een portret, op de huid dichtbij gekaderd maar je voelt afstand. 
Een man zit achter het raam bij zijn trofeeën op de vensterbank. De kanten vitrage overlapt zijn hoofd en de overige 
objecten. Dit verstrekt het besef van tijd, roept melancholie op. Reflecties doorkruisen het gezicht. Ze geven context 
door de omgeving te weerspiegelen en scheppen afstand tot de man. Tegelijk wordt je blik naar de ogen getrokken. De 
man kijkt naar het volle leven waar hij misschien niet meer bij hoort. Een ontroerend, krachtig beeld waarin het portret 
betekenis krijgt door de context van de omgeving. Complex, maar het pakt je als kijker meteen bij de lurven en laat je 
niet meer los. Bravo!

 

Marcel van Hoef, oktober 2014

 

Lijst van alle door Marcel van Hoef geselecteerde foto's.

Deze foto's worden geexposeerd t/m 26 okt in het gebouw van de Media Groep Limburg, Marcator 3 in Sittard.