Elk jaar worden er door de landelijke en Limburgse Fotobond wedstrijden georganiseerd voor de aangesloten leden / fotoclubs.

Binnen het Afdelingsbestuur is voor Wedstrijden & Exposities Peter Lambrichs de contactpersoon:

Peter Lambrichs
Jacques Schreursstraat 11
6367 SN Voerendaal
Tel: 045-575 10 72
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Hieronder eerst een overzicht van de wedstrijden die nu actueel zijn en daarna een toelichting op de landelijke en regionale wedstrijden.

De Afdeling Limburg van de Fotobond organiseert de volgende  wedstrijden:

Limburg Foto (tweejaarlijks)

De eerstvolgende wedstrijd Limburg Foto is in 2018. Alle leden van de Fotobond afdeling Limburg mogen hieraan deelnemen.
Ongeveer honderd foto's worden geselecteerd voor de tweejaarlijkse expositie 'Limburg Foto'. 

Euregionale fotowedstrijd (tweejaarlijks)
In 2017 is er weer een Euregionale fotowedstrijd, die gevolgd wordt door een expositie van de winnende en geselecteerde foto's in Nederland, België en Duitsland. Deze wedstrijd is een samenwerkingsverband van de BNAFV afdeling Limburg met het Deutscher Verband für Fotografie e.v. Rheinland en de VZW Verbond van Limburgse Fotokringen in Belgisch Limburg.

Limburg in Beeld (één of twee keer per jaar)
Deze fotowedstrijd zal, in eerste instantie, twee keer per jaar worden georganiseerd en er komt steeds een ander thema van de fotografie aan bod.

DiaDigiDag (DDD) (jaarlijks)
In deze wedstrijd staan de Audio-Visuele-producties centraal. AV Zonlicht organiseert deze wedstrijd en de presentatie van deze AV-producties tijdens de DiaDigiDag. De afdeling Limburg van de Fotobond ondersteunt deze jaarlijkse wedstrijd.

 
Serie “5-met-samenhang”
Voor deze afdelingswedstrijd kan één serie van 5 samenhangende foto’s, cq. 5 foto's die een serie vormen en één thema hebben, worden ingestuurd. Uit de inzendingen zal door een jury een selectie worden gemaakt van de series waarvan de makers genomineerd zullen worden voor deelname aan Foto Nationaal.

 

Landelijk worden door de Fotobond Nederland de volgende wedstrijden georganiseerd:

De Bondsfotowedstrijd 
Aan deze jaarlijkse fotowedstrijd kunnen alle bij de fotobond aansloten fotoclubs per club een serie van de 10 beste foto's opsturen. De afdeling zal aandacht besteden aan de resultaten van de Limburgse fotoclubs en zal evenals voorafgaande jaren een van de juryleden van de Bondsfotowedstrijd vragen om de ingezonden Limburgse foto’s te bespreken.
Een uitgelezen mogelijkheid voor de clubs om feedback te krijgen op hun werk.

Foto Online
Jaarlijkse online-wedstijd via de BNAFV. Alle leden kunnen in de maand november maximaal 2 foto's inzenden via de website van de BNAFV. Foto-OnLine is een laagdrempelige wedstrijd waarbij juist het aankomend talent onder de vrijetijdsfotografen in Nederland zich onderling kan meten.

Foto Nationaal  / Serie “5-met-samenhang”
Het bestuur van de afdeling mag jaarlijks vier leden nomineren voor deelname aan ‘Foto Nationaal’. Deze wedstrijd staat alleen open voor fotografen, die daartoe uitgenodigd worden en voor leden met een BMK titel. Voor deelname dient een serie van vijf samenhangende foto’s ingestuurd te worden.
Voor de Limburgse nominaties organiseert het afdelingsbestuur een regionale wedstrijd voor alle leden van de fotoclubs en de persoonlijke leden aangesloten bij de afdeling Limburg. De leden kunnen één serie van 5 foto’s insturen die samenhang hebben en één thema hebben. De vier beste series zullen door het afdelingsbestuur worden voorgedragen voor deelname aan “Foto Nationaal”.


Foto Individueel
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle geregistreerde leden van fotoclubs aangesloten bij de Fotobond alsmede diegenen die als persoonlijk lid aangesloten zijn bij de Fotobond. 

Voor de landelijke wedstrijden verwijzen we naar de wedstrijdrunbriek op Fotobond.nl


In deze rubriek treft u aan de aankondigingen en de uitslagen van de afdelingswedstrijden.
Daarnaast zullen we de resultaten van de Limburgese deelnemers aan landelijke wedstrijden publiceren.